Toiminta ja tuotteet

Edunvalvonta ja palvelut

Paikallisliikenneliiton päätoimintamuoto on edunvalvonta, jota hoidetaan lausunnoin ja neuvotteluin.

Edunvalvontatyötä tukee joukkoliikennetietouden lisääminen. PLL Palvelu Oy julkaisee Paikallisliikenne
-lehteä kolme kertaa vuodessa sekä joukkoliikenteen suunnitteluohjeita ja muita julkaisuja.

Vuosittain järjestetään syyskuussa järjestetään kaksipäiväinen seminaari, Paikallisliikennepäivät.

Maaliskuussa järjestetään vuosikokousseminaari. Lisäksi järjestetään tarvittaessa muita koulutustilaisuuksia.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälistä edunvalvontaa on järjestetty Kansainvälisen paikallisliikenneliiton (UITP) kautta.
Minna Soininen on UITP:n EU-asioiden komitean jäsen.

UITP järjestää joka toinen vuosi touko-kesäkuussa kansainvälisen paikallisliikennekonferenssin.
Tilaisuudet on tarkoitettu UITP:n jäsenille.

Joka toinen vuosi järjestetään yleensä toukokuussa Pohjoismainen Paikallisliikennekonferenssi.
Järjestämisvastuu kiertää maittain seuraavasti:

  • Suomi 2016
  • Ruotsi 2018
  • Islanti 2020
  • Tanska 2022

Paikallisliikenneliitto kuuluu lisäksi kansainvälisen standardointijärjestö CEN:n työryhmään no 278,
joka käsittelee liikenteen telematiikkaa.

Jäsenyydet

Paikallisliikenneliitto on Liikenneturvan ja Helsingin kauppakamarin jäsen sekä Linja-autoliiton yhteistyöjäsen.

Jäsenmaksu

Paikallisliikenneliiton varsinaisten jäsenten vuotuinen jäsenmaksu on 1305 + 593 euroa alkavaa sataa työntekijää kohden. Lisäksi varsinaiset jäsenet maksavat PLL Palvelu Oy:lle palvelumaksua, jonka suuruus on 600 - 3300 euroa (+alv) yhtiön koosta riippuen.

Kannatusjäsenten jäsenmaksu on 530 euroa/vuosi.

7.jpg