Uutisia 15.12.2016

Liikennekaari vaatii Suomen joukkoliikenteeltä ennätysnopeaa maksujärjestelmämuutosta

Liikennekaarilaki vaatii, että 2018 tehdyistä joukkoliikennehankinnoista alkaen tulee niissä olla lippu- ja maksujärjestelmä, jossa matkustusoikeus tarkistetaan Internetin kautta taustajärjestelmästä. Kirjaus koskettaa noin 1,5 miljoonaa suomalaista joukkoliikenteen kanta-asiakasta ja liikkumispalveluhankintoja kaikkiaan 77 kaupungissa ja kunnassa, jotka ovat joukkoliikenteen toimivaltaisia viranomaisia tai kuuluvat seudulliseen viranomaisalueeseen.

Pahimmillaan kirjaus tarkoittaa, että nykyinen matkakorttiteknologia ja juuri tehdyt kymmenien miljoonien maksujärjestelmäinvestoinnit vanhenevat lain voimaan tuloon. Autolaitteen pitäisi jatkossa olla yhteydessä taustajärjestelmään koko ajan. Sopimusliikenteiden laitekannassa olisi investoitavana tai päivitettävänä reilu 4 500 ajoneuvolaitetta, arviolta 10 miljoonan euron hintaan. Taustajärjestelmän investointikustannukset lähestyvät vähintään 15 miljoonaa.

Laissa teknologiamäärityksiä julkisille palveluille

Kun muutoin on menossa norminpurkua, säädellään Liikennekaarilaissa viranomaisten liikennepalvelujen lippu- ja maksujärjestelmien teknologiaa.  Koska lippu- ja maksujärjestelmää ei voi uusia liikennöintisopimus tai linja kerrallaan, edellyttää laki käytännössä järjestelmien ja laitteiden muuttamista tai uudelleen hankintaa kesään 2018 mennessä.

Liikennekaari määrää myös, että matkustusoikeuden todentamisessa on käytettävä ”yleiskäyttöisiä teknologioita” ja joukkoliikenneviranomaisten hankkimissa palveluissa on hyväksyttävä kaikki taustajärjestelmäpohjaiset maksujärjestelmät, mutta ei osata vielä sanoa, mitä tämä kirjaus tarkoittaa käytännössä. Toivottavasti asia ei jää ensimmäisen markkinaoikeustapauksen yhteydessä selvitettäväksi.

Teknologiavalinnat, joita tehdään tänään, voivat olla vanhoja jo huomenna. Siksi reilun 1,5 miljoonan joukkoliikenteen matkakorttiasiakkaan päivittäistoiminnan vaihtaminen ei ole yksinkertaista eikä nopeaa. Muutokset tulee tehdä vakiintuneilla teknologioilla, vähäisillä riskeillä ja hallitusti useammassa vaiheessa nykyisestä tulevaan siirtyen.

Hyvä tavoite helpottaa matkaketjuja ja mahdollistaa erilaisten palvelujen yhdistelmät johtaa pahimmillaan mahdottomiin lainkirjauksiin. Euroopassa ei ole pakottavaa lainsäädäntöä sellaisiin lippu- ja maksujärjestelmiin, joita Suomessa tullaan vaatimaan. Asian toteutuminen vaatiikin enemmän toimialayhteistyötä kuin lakisääteistä pakkoa. Tulee myös huomata, että kaupunkiseutujen teknologiamuutokset eivät takaa muutosta tai parannusta asiakkaiden kokemuksiin, sillä matkaketjujen toteutuminen edellyttää vielä markkinaehtoisten palvelujen osallistumista.

 Miksi tavoitellaan maksujärjestelmämuutosta aikataulussa, johon mikään maa ei ole yhteiskäyttöisyysponnisteluissaan pystynyt?

Onko ylipäätään tarpeen laissa määritellä minkälaisia lipputuotteita kaupunkien ja kuntien rahoituksella ja niiden vapaaehtoisesti järjestämissä liikkumispalveluissa myydään?  Suomalaisista kaupungeista ainoastaan Turulla on Liikennekaarivaatimusten mukainen järjestelmä. Turku on tässä edelläkävijä koko maailmassa. Muissa kaupungeissa joudutaan odottamaan julkisten hankintojen ja uusien maksujärjestelmien käyttöönoton ihmetekoja kesään 2018.

 

 Lippu- ja maksujärjestelmän selkeys, luotettavuus ja nopeus ovat tärkeitä sekä asiakkaalle ja liikenteen järjestäjälle.

Kaupunkiliikenteen asiakkaille tärkeitä asioita ovat muun muassa maksutapahtuman nopeus ja luotettavuus. 90- luvulla yleistyneet matkakortit ovat vallitseva kaupunkiliikenteen teknologia vielä tänään. Joukkoliikennevälineen lukulaitteen tehtävänä on matkakorttia tai muuta tunnistetta käyttävän asiakkaan matkustusoikeuden todentaminen ja mahdollisen arvosaldon ajantasalla pito. Kaiken tämän on tapahduttava nopeasti, koska ruuhka-aikaan autoon nousevien jono on pitkä ja silti on kyettävä luotettavuuteen matka-ajassa.

Joukkoliikenne on tarkoitettu kaikille lapsista ikäihmisiin. Siksi viranomaisella on oltava säännöllisille käyttäjille kaikkien saatavissa oleva ja nopea tapa matkustamisoikeuden todentamiseen sekä myös hankintakanavia kertalippujen käteisostoihin. Mobiililiput helpottavat monen asiakkaan liikkumista ja älypuhelin voisi kortin ohella olla myös tunniste matkoilla, mutta ei tule teknologian ja maksamismahdollisuuden puolesta kattamaan koko joukkoliikenteen asiakaskuntaa.

 Toiminnanohjausta ja talouden seurantaa

Liikenteen järjestäjällä on oltava yksi taustajärjestelmä, jonne kaikki liikennepalvelujen käytön tieto päätyy ja jonka avulla rahaliikenne on kuntatalouden vaatimusten mukaan läpinäkyvästi todennettavissa. Käyttötietojen avulla liikennettä voidaan edelleen suunnitella paremmaksi.  Liikennesuunnittelussa seurataan autojen kuormitusta ja kapasiteettia maksujärjestelmästä saatavien tietojen avulla, ja lisätään kalustoa liikenteeseen, kun tila käy kysynnän kasvaessa käy vähiin. Lippu- ja maksujärjestelmäohjelmisto raportteineen on myös myynnin ja talouden seurannan väline, jolla todennetaan sopimusten mukaiset korvaukset.

Lippu- ja maksujärjestelmällä toteutetaan lipputuotteet ja hinnoittelu, joilla tähdätään yhtä aikaa kysynnän kasvuun ja mahdollisimman kustannustehokkaaseen joukkoliikennetalouteen.

 

 KALENTERIMERKINTÖJÄ VUODELLE 2017:

Maaliskuussa 16.3.2017 iltapäiväseminaari

Paikallisliikenneliitto järjestää vuotuisesti kahta tapahtumaa, joissa jaetaan tietoa kaupunkijoukkoliikenteen ajankohtaisista teemoista.

Laita tämä ja syksyn Paikallisliikennepäivät kalenteriisi! 

Maaliskuun seminaarin ohjelma julkaistaan tammi-helmikuun vaihteessa. Seminaari päättyy iltapalaan ja seurustelujuomiin.  Tällä kertaa tapahtuma järjestetään Allergiatalon Kongressikeskuksessa (os. Paciuksenkatu 19 00270 Helsinki)

 

Lähde kanssamme Lappeenrantaan! Seuraavat Paikallisliikennepäivät 21.-22.9.2017

Paikallisliikennepäivät matkaavat ensi syksynä ensimmäistä kertaa Lappeenrantaan. Tule mukaan!

 

 

 

Uutisia 14.9.2016 

Joukkoliikenteen matkustuksessa huimaa kasvua keskisuurissa kaupungeissa

Joukkoliikenteen matkustus on ollut huimassa nousussa keskisuurilla kaupunkiseuduilla, kasvuluvut 6-17%.  Monet kaupunki- tai kaupunkiviranomaiset ovat kesästä 2014 alkaen järjestäneet joukkoliikenteen palvelusopimusasetuksen mukaan eli kilpailuttamalla määrittelemänsä joukkoliikennepalvelut. klikkaa auki tästä 

Liikenteen hankintamalleja kehitetään

Joukkoliikenteen tilaajien ja liikennöitsijöiden näkemykset joukkoliikennesopimusten kannustamisen kehittämiseksi ovat samansuuntaisia keväällä 2016 valmistuneen selvityksen mukaan.  Nykyisin käytössä olevat periaatteet ovat kohtuullisen hyviä, eikä millekään ratkaisevasti erilaisille periaatteille ole tarvetta, mutta kannustimia on syytä lisätä.  Selvityksen tilasivat Paikallisliikenneliitto ry ja Liikennevirasto yhteistyössä ja siihen sisältyi tilaajien ja liikennöitsijäedustajien haastattelukierros sekä kysely. klikkaa auki tästä

Ruotsissa on kokeiltu matkustajamääräkannustimia liikennnöintisopimuksissa

Ruotsissa on viime aikoina lisätty joukkoliikennepalvelujen hankinnoissa maksettavaan liikennöintipalkkioon matkustajamäärään liittyvää kannustinta.  Kannustin on suhteellisen uusia asia ja kannustimien vaikutusten seurantaa kannattaa jatkaa.  klikkaa auki tästä

Henkilövaihdos Paikallisliikenneliiton toiminnan johdossa

Paikallisliikenneliiton toiminnanjohtaja Pekka Aalto jäi eläkkeelle 31.8.2016.  Uutena toiminnanjohtajana on aloittanut diplomi-insinööri Minna Soininen. klikkaa auki tästä