O h j e l m a

Torstai 21.9.2017

9:00

Aamukahvit + tutustuminen näyttelyyn


Kongressisali

10:30

Tervetuloa 2017 Paikallisliikennepäiville Lappeenrantaan

  Paikallisliikennepäivien avauspuheenvuorot
 PLL:n hallituksen puheenjohtaja Suvi Rihtniemi
  Lappeenrannan kaupungin tervehdys


Liikennepalvelujen kehittäminen

11:00

Turku tähtää monipuoliseen liikennepalveluvalikoimaan, Fölix, MaaS-yhteistyöt. Mitä kokemuksia tähän mennessä?
- joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte, Turku

11:30

HSL:n rooli kehittyvien liikennepalvelujen kentässä.
- osastonjohtaja Sini Puntanen, HSL

12:00

lounas näyttelytila 1. krs


Liikennepalvelujen kehittäminen

12:45

Lappeenrannan kaupunkiliikenne kehittyy kokeilujen kautta.
- joukkoliikennepäällikkö Olli Hirvonen, Lappeenranta

13:15 Tampere siirtyy raiteille, mitä palvelutasoa tavoitellaan ja minkälaisen verkoston bussi ja muut liitynnät muodostavat?
- suunnittelupäällikkö Juha-Pekka Häyrynen, Tampere

13:45Ihminen ja tulevaisuuden joukkoliikenne. Kansainvälisiä kokemuksia JEE-hankkeesta.
Yksikön päällikkö Kalle Vaismaa, WSP Finland Oy

14:15

kahvit näyttelytilassa + moderaattori esittelee näytteilleasettajat


Kongressisali

Valtuustosali

 Maakunnat, tulevaisuuden liikennepalvelujen järjestäminen ja yhteistyö kaupunkiviranomaisten kanssa
Parempia tietopalveluja asiakkaille
14:45 Joukkoliikennepalvelujen järjestämistapoja
maakuntamallissa
- projektipäällikkö Marja Rosenberg, Liikennevirasto

Digitransit uuden sukupolven reittiopas leviää uusille alueille. Aineistotuottajan rooli palvelun laadussa.
- projektipäällikkö Antero Karppinen, HSL

15:15 Miten Pohjois-Savon ELY-keskus on valmistautunut
maakuntauudistukseen?
- yksikön päällikkö Airi Muhonen, Pohjois-Savon ELY-keskus

Parempia tietopalveluja asiakkaille ja operaattoreille.
- projektipäällikkö Antti Vuorela, HSL
- toimitusjohtaja Sampsa Laine, Data Rangers


15:35
Joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten järjestäminen tulevaisuudessa Pirkanmaan maakunnassa. Miten asiat ovat edenneet Tampereen seudun järjestämispohdinnoissa?
- joukkoliikennejohtaja Mika Periviita, Tampere

15:45

Toimenpiteitä reaalitiedon saamiseksi yhä useamman
kaupungin joukkoliikenneasiakkaille.
- Lippu- ja maksujärjestelmäosakeyhtiön edustaja

15:55

Kuljetusten yhdistelyä yhteistyössä maakunnan muiden kuntien ja KELA:n kanssa. Mitä Hämeen-linnan kuljetuskokeilulle kuuluu?
- joukkoliikennekoordinaattori Maarit Kaartokallio,
Hämeenlinna


16:15-17:15

Tapahtuma näyttelytilassa (tarjoilua)

19:00-19:30

Lappeenrannan kaupungin vastaanotto Kehruuhuoneella

19:30-22:00

Buffetillallinen Kehruuhuoneella

22:30-Traffic Jam 2017 (yllätysesiintyjiä)

 

Perjantai 22.9.2017

8:00

Excursio: Linja-automatka paikallisliikenteen reittiä Sulkuvartijantalolle ja kanavasululle.


Kongressisali

Valtuustosali

 Sopimusliikenteen kehittäminen Ajoneuvoteknologia
9:00 Liikennöintisopimuksiin lisää laatua vai mennäänkö entisellään?
- toiminnanjohtaja Minna Soininen, Paikallisliikenneliitto
Vaasan biokaasubussit – operaattorin ja tilaajan
kokemukset.
- suunnittelupäällikkö Pertti Hällilä, Vaasan kaupunki
ja liikennepäällikkö Mika Joki, Vaasan Paikallis-
liikenne Oy

9:30Espoo ja Vantaa toteuttavat varikon. Mitä hyvää ja huonoa liikenteen tilaajan ja operaattorin näkökulmasta.
- ryhmäpäällikkö Mika Häyrynen, HSL

Sähköbussikokemuksia suomalaisista kaupungeista.
- suunnittelija Annakaisa Lehtinen, Trafix Oy

10:00

Parempi matkustuskokemus - näin palvelumuotoiltiin kuljettajanohje.  
- asiakaskokemuksen asiantuntija Heli Rautio, HSL

Joko sähköbussi käy toimintavarmaksi perusratkaisuksi?
- eri esittäjiä 

10:30kahvit + tutustuminen näyttelyyn
  Kansainvälinen esimerkki liikennepalvelujen kehittämisestä
11:00 Itävallan Wienin näkemyksiä ja ratkaisuja liikennepalvelujen ja MaaS:n kehittämiseksi. Esitys on englanniksi.
- markkinointi- ja asiakaspäällikkö Klaus Bamberger, Wiener Linien
- projektipäällikkö Caroline Aichholzer, Upstream next level mobility

 Toimialan sääntelyn muutokset ja tavoitteet

12:00

Liikennepalveluihin liittyvät lait ovat muuttuneet ja tarkentuneet. Tilannekatsaus ja toimintaohjeita palvelujen järjestäjille.
- Liikenne- ja viestintäministeriön edustaja
 

12:30

Liikennepalvelulain lippu- ja maksujärjestelmien yhteentoimivuushanke.  Toimijoiden välisen yhteistyön rajapintasuositusten ja käytännesääntöjen laadinta käynnissä.
- hankekoordinaattori Timo Leppinen, Viestintävirasto Päätösluento

13:00Päätöslounas

 kuva4.jpg